“We rebuild people and homes.”
Un projet d’insertion socio-professionnel et de lutte contre l’insalubrité à l’initiative de la Ville de Bruxelles et de son CPAS.
Een project van socio-professionele inschakeling en van strijd tegen verkrotting op initiatief van de stad Brussel en haar OCMW.


Boulevard Emile Bockstaellaan 114 – Laken 1020 Laeken
TEL : 02/563.09.60 – FAX : 02/563.09.80